Skip to main content

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen mens skolelederen har den daglige ledelse af skolen.

Bestyrelsen er grundlæggende ansvarlig for at sætte retning for skolens virke samt sikre, at skolen agerer inden for de lovgivningsmæssige rammer, herunder at økonomistyringen er forsvarlig og lovlig.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 eller 3 årligt og bestyrelsesposterne fordeles årligt efter udpegning af medlemmer på generalforsamlingen.

Der sidder derudover et medlem fra naturbørnehavens bestyrelse med som observatør, for at kunne sikre en god kobling til arbejdet i Børnehaven også.

I øvrigt deltager skolens ledelse samt repræsentanter for medarbejderne på bestyrelsens møder.

Bestyrelsen består af:

  • Ditte Lundgaard Jacobsen – Bestyrelsesformand
  • Lotte Frisk – næstformand
  • Kenneth Jørgensen – kasserer 
  • Tanja Franck
  • Janni Schmidt Norsgaard
  • Thomas Krab – suppleant
  • Malene Kühler – suppleant

    Der holdes ca. 9 årlige bestyrelsesmøder. Derudover holder bestyrelsens medlemmer løbende kontakt til forældrene gennem deltagelse i de årlige forældremøder i de enkelte klasser.

Se Bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger

Se skolens vedtægter