Skip to main content

Børnehavens forældreråd


Forældrerådet består af 7 medlemmer. 5 medlemmer, heraf 2 suppleanter, skal være forældre til børn i Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole. Derudover består forældrerådet af skoleleder samt daglig leder i Naturbørnehaven.
Der afholdes ca. 4 forældrerådsmøder årligt, hvor den daglige leder i samarbejde med forældrerådets formand medvirker til forberedelse af møder i forældrerådet og forelægger emner til drøftelse.

I september afholdes der forældremøde med valg til forældrerådet.
For yderligere information læs vedtægterne som findes på Aabenraa Friskoles hjemmeside.

Af opgaver som forældrerådet varetager, kan nævnes:
– Deltagelse i forskellige arrangementer
– Med-vært ved 2 årlige familiearrangementer

Opsætning af link til referater fra forældrerådsmøderne er under udarbejdelse.

Forældrerådet består af følgende forældre:

Reneé, mor til Holly Rosa

Niels, far til Leela

Ania, mor til Emma og Jonathan

Lasse, far til Anna Victoria

Christina, mor til Nicolaj