Skip to main content

Personale

Personale


 • Jon Sønderby

  Skoleleder

 • Heidi Glent-Madsen

  Viceleder og lærer

 • Anne Bech Thøgersen

  Lærer

 • Bettina Petersen

  Lærer

 • Charlotte Henriksen

  Lærer

 • Christina Jessen Schwarz

  Lærer

 • Ditte Sørensen

  Lærer

 • Evo Ronald Jørgensen

  Lærer

 • Jørgen Thomsen

  Lærer

 • Maya Schack

  Lærer

 • Mikkel Hein

  Lærer

 • Morten Hansen

  Lærer

 • Pia Skov Simonsen

  Lærer

 • Poul Erik Steenholt

  Lærer

 • Thomas Nygaard

  Lærer

 • Thomas Skaarup

  Lærer

 • Tina Arnsbæk

  Lærer

 • Torben Bennike Bjørnholdt

  Lærer


 • Kristina Møller Radik

  Afdelingsleder SFO &

  pædagogisk leder indskoling

 • Anne-Lie Engedal

  SFO pædagog &

  støttepædagog i skolen

 • Annette Iversen

  SFO pædagog &

  støttepæd. i skolen

 • Eva Mohr

  SFO pædagog &

  støttepæd. i skolen

 • Jeppe Mørk Damm

  SFO pædagog &

  støttepædagog i skolen

 • Kristian Bossen Mose

  SFO pædagog og svømmelærer

 • Lotte Paulsen

  SFO pædagog &

  støttepæd. i skolen

 • Peter Jørgensen

  SFO medhjælper & IT


 • Susanne Thy Clausen

  Børnehaveleder

 • Nadia Duus Nielsen

  Børnehave pædagog

 • Tine Slaikjer

  Børnehave pædagog


 • Finn Christiansen

  Pedel

 • Ingolf Lorensen

  Pedel

 • Soud Mohammad Nano

  Pedel

 • Le Thi Tran

  Rengøringsassistent

 • Silke Wachholz

  Rengøringsassistent

 • Anneli Møller Brand

  Sekretær

 • Jonna Nielsen

  Sekretær

Læs videre

Dagligdagen

Dagligdagen

Skoledagen starter kl. 8.15 og slutter lidt forskelligt afhængig af årgang.

 • Indskolingen slutter hver dag kl. 12.55.
 • Mellemtrinet (3. – 5. kl.) dagene slutter kl. 14.00 fire dage/ugen samt 12.55 hver fredag.
 • Udskolingen (6. – 9. kl.) dagene slutter kl. 14.00, kl. 14.55 og fredag kl. 12.55.
 • Vi har hver morgen 20 min læsning for alle klasser.
 • Vi har hver dag 20 morgensamling, hvor hele skolen er samlet til sang, fortælling, fejring af fødselsdag og oplæg om emner.
 • Vi har hver dag flextimer i et bånd ved middagstid, hvor der er tid til fordybelse og fokus på individuelle emner.
 • Hver fredag har en særlig overskrift: Fagdag, familiedag, teamdag. Typisk har en klasse den samme faglærer på en fagdag, så der er tid til at komme ud af huset, lave større sammenhængende opgaver osv.

 

Faste tilbagevendende aktiviteter:

 • Vi har 5 anderledes uger i løbet af skoleåret – 2 faguger og 3 uger med fællesemne
 • Syv gange om året er der Familiedage, som er et af de meget synlige udtryk for Friskolens værdier. De er en del af skolens aldersintegrerede undervisning, som har afgørende betydning for elevernes dannelse. 
  Disse familiedage er en del af grundlaget for det positive sociale klima på skolen.
  Fra skoleårets start arbejder børnene i familier, som oftest består af 2 elever fra hver klasse fra 0. klasse til 9. klasse.
  At eleverne arbejder sammen og har det sjovt med hinanden på tværs af alderen skaber en ramme:
  • hvor eleverne lærer at respektere hinandens kunnen og begrænsninger,
  • hvor eleverne lærer at udvise gensidigt hensyn,
  • hvor de store automatisk får en rolle med særligt ansvar over for de yngste.
 • Vi har 2 vigtige skolefester hvert år, hvor alle elever, forældre og medarbejdere deltager.
  • Julemarked sidste lørdag før 1. søndag i advent
  • Solfest i juni måned

Læs videre

Forældrebetaling

Forældrebetaling


Priserne pr. måned i skoleåret 2023-2024:

kr. 1.611,00 – Skolepenge barn nr. 1
kr. 1.173,00 – Skolepenge barn nr. 2
kr.   735,00 – Skolepenge barn nr. 3 og derover
kr.    65,00 – Frugt
kr.   803,00 – SFO
kr. 2086,00 – Børnehave
 (ekskl. evt. søskendemoderation eller kommunalt fripladstilskud)

Skolepenge opkræves i 11 rater fra august til og med juni.

Børnehavebetaling opkræves dog i 12 rater fra august til og med juli.

Læs videre

Hvem er vi

Hvem er vi

210 glade børn møder op på Aabenraa Friskole hver dag.
Her mødes store og små, tykke og tynde, snakkende og stille børn osv.
Vores børn er døtre og sønner af tømrere, ekspedienter, piloter, filmfolk, socialpædagoger, sygeplejersker, lastbilchauffører, lærere, butiksejere, elektrikere, direktører, landbrugere, bankfolk, forfattere, musikere, gartnere, sælgere, laboranter, HR-folk, it-nørder, politibetjente, og mange mange flere. 
Vi er forskellige, og det er vores familier også. Vi har en meget hetarogen elevgruppe, hvor der er plads til stærke som svage.

Skolen har eksisteret siden 1980, og vi bor i bygninger, hvor hovedbygningen har sin oprindelse som privatbolig fra 1908. Siden er der lavet flere tilbygninger, så vi i dag kan tilbyde alt det der kan forventes af en grundskole med klasselokaler, idrætshal, faglokaler, mødelokaler og områder for medarbejdere.
Skolen har et samlet grundareal på 7 tønder land, hvor vi er har store grønne områder og er omgivet af skov.

Vores forældre

Kendetegnende for vores forældre er stort engagement, høj tillid og evnen til samarbejde.
Vi har et tæt samarbejde med forældrene. Når der er god kommunikation og sammenhæng mellem skole og hjem, så udvikler barnet sig bedst. Nogle af vores forældre er meget aktive, andre forældre mindre aktive, men alle bidrager til fællesskabet. Vi har en tydelig forventning om, at forældrene deltager i deres børns skolegang, med alt hvad dette indebærer.

Vores bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste ledelsesorgan

Vores lærere og pædagoger

Vi har prioriteret at ansætte medarbejdere, så vi har en stor diversitet. Vi har lærere, der er har evnerne ift. til de fag de underviser i med faglig indsigt og en kreativ tilgang.
I SFO har vi valgt overvejende at have uddannede pædagoger. Disse pædagoger er en stor del af skoledagen i tæt samarbejde med lærerne.     

Læs videre

Opskrivning

Opskrivning

VENTELISTE

Ønsker du at opskrive dit barn på venteliste til Aabenraa Friskole og Naturbørnehave, skal du udfylde og indsende/aflevere nedenstående blanket. Du skal udfylde én blanket pr. barn. Blanketten kan udfyldes digitalt, hvis den downloades eller åbnes med et pdf program.

Husk også at læse vores indmeldelsesbetingelser i Bilag 1.

Når vi har modtaget blanketten, modtager du en bekræftelse pr. mail. I samme mail opkræver vi din første kontingent-opkrævning til vores Skolekreds.

Medlemsskabet af skolekredsen er obligatorisk, Det koster 400 ved opskrivning og herefter 400 kr. årligt pr. familie, så længe man står på ventelisten. Efter opstart i skole eller børnehave, koster kontingentet 600 kr. årligt pr. familie. Skolekredskontingentet opkræves i starten af et skoleår. 

Når din indbetaling af kontingentet er modtaget, vil opskrivningen på ventelisten herefter være gældende.
 
OPTAGELSE AF NYE ELEVER I SKOLEN / BØRN I BØRNEHAVEN

Kom og mød børn og voksne ved et uforpligtende besøg, hvor du kan få en snak med vores viceleder eller børnehaveleder.

Kontakt os pr. telefon eller mail og book et besøg.
 
SKOLESKIFT TIL AABENRAA FRISKOLE

Hvis du overvejer et skoleskifte for dit barn til Aabenraa Friskole, kan du kontakte os og aftale et møde og en rundvisning. På mødet vil vores viceleder eller klasselæreren for den pågældende klasse fortælle om vores skole og spørge ind til dine og dit barns bevæggrunde for et skoleskifte.

Hvis I fortsat er interesserede efter mødet, og hvis vi ser en mulighed for et kommende samarbejde, aftales en prøveperiode. Hvis begge parter herefter samtykker i at indgå et fremtidigt samarbejde, er dit barn optaget på Aabenraa Friskole.

Det er vigtigt for os at værne om den faglige og sociale trivsel i klasserne, og det er ud fra disse parametre, vi vurderer kommende elever.

Hvis I har spørgsmål til vores optagelsesprocedure eller andre spørgsmål vedrørende optagelse på Aabenraa Friskole og Naturbørnehave, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

Læs videre