Skip to main content

Referater

 • 2024.04.10 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2024.01.31 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2023.10.24 Forældrerådsmøde referat

 • 2023.09.27 Forældremøde m/valg referat

  Read more

 • 2023.08.16 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2023.04.19 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2023.01.11 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2022.10.26 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2022.09.28 forældremøde med valg referat

  Read more

 • 2022.08.31 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2022.05.19 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2022.02.02 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2021.09.29 Forældremøde m/valg referat

  Read more

 • 2021.08.16 Forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2021.05.19 Forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2021.01.27 Forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2020.09.26 forældremøde med valg referat

  Read more

 • 2020.06.29 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2020.01.13 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2019.09.18 Forældremøde med valg og workshop referat

  Read more

 • 2019.08.13 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2019.01.16 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2018.09.18 Forældremøde med valg referat

  Read more

 • 2018.09.04 Forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2018.06.22 Forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2018.03.06 Forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2017.11.08 Forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2017.08.30 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2017.05.24 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2016.10.26 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2016.06.14 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2016.03.03 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2015.10.29 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2015.09.28 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2015.03.03 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2014.11.11 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2014.09.28 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2014.09.02 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2014.05.14 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2014.03.06 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2014.01.16 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2013.08.08 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2013.06.04 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2013.05.14 forældrerådsmøde referat

  Read more

 • 2013.04.18 forældrerådsmøde referat

  Read more

Læs videre

Personale

Personale


 • Jon Sønderby

  Skoleleder

 • Heidi Glent-Madsen

  Viceleder og lærer

 • Anne Bech Thøgersen

  Lærer

 • Bettina Petersen

  Lærer

 • Charlotte Henriksen

  Lærer

 • Christina Jessen Schwarz

  Lærer

 • Ditte Sørensen

  Lærer

 • Evo Ronald Jørgensen

  Lærer

 • Jørgen Thomsen

  Lærer

 • Maya Schack

  Lærer

 • Mikkel Hein

  Lærer

 • Morten Hansen

  Lærer

 • Pia Skov Simonsen

  Lærer

 • Poul Erik Steenholt

  Lærer

 • Thomas Nygaard

  Lærer

 • Thomas Skaarup

  Lærer

 • Tina Arnsbæk

  Lærer

 • Torben Bennike Bjørnholdt

  Lærer


 • Kristina Møller Radik

  Afdelingsleder SFO &

  pædagogisk leder indskoling

 • Anne-Lie Engedal

  SFO pædagog &

  støttepædagog i skolen

 • Annette Iversen

  SFO pædagog &

  støttepæd. i skolen

 • Eva Mohr

  SFO pædagog &

  støttepæd. i skolen

 • Jeppe Mørk Damm

  SFO pædagog &

  støttepædagog i skolen

 • Lotte Paulsen

  SFO pædagog &

  støttepæd. i skolen

 • Malene Teglgaard Sørensen

  SFO pædagog og Lærer

 • Peter Jørgensen

  SFO medhjælper & IT


 • Susanne Thy Clausen

  Børnehaveleder

 • Nadia Duus Nielsen

  Pædagog Naturbørnehaven

 • Tine Slaikjer

  Pædagog Naturbørnehaven

 • Michael Schmidt

  Pædagog Naturbørnehaven


 • Finn Christiansen

  Pedel

 • Ingolf Lorensen

  Pedel

 • Soud Mohammad Nano

  Pedel

 • Le Thi Tran

  Rengøringsassistent

 • Silke Wachholz

  Rengøringsassistent

 • Anneli Møller Brand

  Sekretær

 • Jonna Nielsen

  Sekretær

Læs videre

Tilsyn

Tilsyn


Ramme for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune
Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. Tilsynsforpligtelse retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde opgaverne udføres i tilbuddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold i kommunale og selvejende dagtilbud, samt tilsyn med legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

Tilsynet skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.

Læs videre

De Styrkede Pædagogiske Læreplaner

De Styrkede Pædagogiske Læreplaner


Den Frie Naturbørnehave præsenterer hermed de nye Styrkede Pædagogiske Læreplaner af 1. juli 2020.

 

 • pdf

  Det pædagogiske grundlag

  Det Pædagogiske grundlag

  Læs PDF

 • De styrkede pædagogiske læreplaner Tema 1

  Tema 1 Alsidig personlig udv.

  Læs PDF

 • De styrkede pædagogiske læreplaner Tema 2

   Tema 2 Social udvikling

  Læs PDF

 • De styrkede pædagogiske læreplaner Tema 3

  Tema 3 Kommunikation og sprog

  Læs PDF

 • De styrkede pædagogiske læreplaner Tema 4

  Tema 4 Krop- sanser og bevægelse

  Læs PDF

 • De styrkede pædagogiske læreplaner Tema 5

  Tema 5 Natur- udeliv og science

  Læs PDF

 • De styrkede pædagogiske læreplaner Tema 6

  Tema 6 Kultur, æstetik og fællesskab

  Læs PDF

 • pdf

  Evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner

  Evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner

  Læs PDF

Læs videre

Børnehavens Forældreråd

Børnehavens forældreråd


Forældrerådet består af 7 medlemmer. 5 medlemmer, heraf 2 suppleanter, skal være forældre til børn i Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole. Derudover består forældrerådet af skoleleder samt daglig leder i Naturbørnehaven.
Der afholdes ca. 4 forældrerådsmøder årligt, hvor den daglige leder i samarbejde med forældrerådets formand medvirker til forberedelse af møder i forældrerådet og forelægger emner til drøftelse.

I september afholdes der forældremøde med valg til forældrerådet.
For yderligere information læs vedtægterne som findes på Aabenraa Friskoles hjemmeside.

Af opgaver som forældrerådet varetager, kan nævnes:
– Deltagelse i forskellige arrangementer
– Med-vært ved 2 årlige familiearrangementer

Opsætning af link til referater fra forældrerådsmøderne er under udarbejdelse.

Forældrerådet består af følgende forældre:

Reneé, mor til Holly Rosa

Niels, far til Leela

Ania, mor til Emma og Jonathan

Lasse, far til Anna Victoria

Christina, mor til Nicolaj

Læs videre

Åbningstider/lukkedage

Åbningstider / Lukkedage


Åbningstider i børnehaven:

Mandag      

6.45 – 16.45 

Tirsdag

6.45 – 16.45 

Onsdag

6.45 – 16.45 

Torsdag

6.45 – 16.45 

Fredag

6.45 – 15.45

Lukkedage i børnehaven:

Lukket Grundlovsdag 
Lukket uge 29
Lukket den 24. december

Læs videre

Om Naturbørnehaven

Om Naturbørnehaven


Børnehavens værdigrundlag fortæller om de værdier, vi vægter i vores arbejde i Den Frie Naturbørnehave.

Værdigrundlaget i Naturbørnehaven bygger på 5 ord:

Fællesskab, nysgerrighed, alsidighed, engagement og ansvarlighed.   

Følgende udsagn kendetegner Den frie Naturbørnehave:

 • At børnene oplever at være en aktiv del af et fællesskab, hvor der  stilles gensidige krav og tages gensidige hensyn.
 • At børnene oplever en barndom, som er rig på oplevelser i naturen sammen med andre børn og voksne.
 • At børnene oplever, at der er tid og ro til at lege, tegne og læse. At der i børnehaven er tid til at udforske og snakke sammen.
 • At børnene har tid til at undre og fordybe sig.
 • At der er respekt for hinandens forskelligheder.
 • At børnene oplever voksne, der er nærværende og som har tid til at være sammen med dem.
 • At børnene får forståelse for de kulturelle værdier i nærmiljøet og samspil med naturen.
 • At børnene har mulighed for at præge deres egen børnehavedag, og at der er tid og rum til egne initiativer og spontanitet.
 • At børnene modtager og giver omsorg og støtte.
 • At børnene bliver stillet over for krav og selv kan stille krav.
 • At børn og forældre møder fagligt bevidst personale.

Naturen spiller en stor rolle i Den Frie Naturbørnehave:

Vi bruger naturen i vores aktiviteter og befinder os i den dagligt. Naturen byder på altid skiftende oplevelser, idet den hele tiden ændrer sig med årets gang.

Når vi er ude i naturen og bevæger os i den, sker der ganske naturligt en motorisk træning af kroppen. Børn klatrer i træer, op ad skrænter, mudder er besværligt at gå i, og fødderne skal løftes højt for ikke at hænge fast i underskoven.

Børnene får god kontrol over kroppen og bliver motorisk dygtige. Når vi bevæger os meget, bliver vi glade, finder ro og får en bedre koncentration. Dette er positivt for indlæring.

Naturen byder på mange forskellige udfordringer. Når børn oplever, at der er udfordringer, de med tiden kan mestre, lærer de at ved at prøve, anstrenge og øve sig, kan klare de udfordringer naturen og dagligdagen byder på. De oplever, at de kan det, de gerne vil, hvilket styrker deres selvopfattelse.

Naturen er stor og rummelig. Der er plads til både vilde lege og rolige aktiviteter, side om side. Støj og voldsom leg fylder ikke meget i naturen. Vi oplever ofte, at der er børn, der løber omkring, op og ned af skrænter, mens andre børn sidder roligt på skrænterne og fordyber sig i en stille aktivitet. Der er plads til alle i naturen, uanset om det er et stille eller mere aktivt barn.

Børn leger med det, de finder i naturen. Der er ingen færdige produkter i naturen med bestemte tiltænkte legemuligheder, så børnene finder selv på deres lege. De kan fx bestemme om træstammen, der ligger på jorden, er en balancebom, en bus, en slange eller noget helt andet.

Derigennem styrkes børnenes fantasi, kreativitet og sproglige udvikling.

Vi arbejder altid på at skabe trygge rammer for børnene. Vi møder børnene med respekt, indlevelse og åbenhed. Børnene lærer, at de voksne er til at stole på, og de voksne har tillid til dem. Børnene får oplevelser af at have betydning for de voksne og hinanden.

Børnene mødes med sang, sanselighed, fortælling og fællesskab, som støtter deres udvikling, og de tilgodeses i deres behov for omsorg, nærvær og tryghed.

Børnehaven skal give børnene den grundlæggende ballast omkring eget værd og mulighederne i fællesskabet.

Derigennem får børnene en positiv selvopfattelse, hvilket styrker deres selvværd.

En naturlig del af skolen

Børnehaven har et tæt samarbejde med Friskolen, og indgår som en naturlig del af skolen, hvor der lægges op til stor glæde og ansvarlighed for hinanden, store som små.

Vi ønsker at skabe rammerne for livsmod, leg og læring i et fællesskab mellem barnet, personalet og forældrene – hvor børnenes trivsel, udvikling og dannelse er vores fælles opgave.

pdf

Læs videre

Hvem er vi

Hvem er vi

Den Frie Naturbørnehave v/Aabenraa Friskole har eksisteret siden 2013. Vi startede op som en lille børnehave i en skurvogn ved Aabenraa Friskole og siden hen har vi i 2015 fået bygget vores nuværende bygning på Friskolens matrikel, som sammen med skoven, danner rammen for vores hverdag. Naturbørnehaven er en lille børnehave, med en normering på 32 børn i alderen 3-6 år, hvor der altid er tid og plads til det enkelte barn i overskuelige rammer.


 • Tine

  Pædagog:   Tine Slaikjer

  Jeg er 42 år og har været pædagog siden 2004. Jeg bor i Aabenraa sammen med min mand Keld og sammen har vi 3 børn på 8, 13 og 16 år. I mit arbejde i Naturbørnehaven nyder jeg blandt andet, at præsentere børnene for forskellige historier f.eks. ved dialogisk læsning. Det kan både være til morgensamling og på vores daglige ture i skoven.

  Citat: ”Jeg fejrer gerne egne og andres fejl”

 • Nadia

  Pædagog:   Nadia Duus Nielsen

  Mit navn er Nadia. Jeg er mor til en sund og rask datter. Jeg holder meget af natur, børn, dyr, musik, yoga, mad, kaffe, være kreativ og grine en masse.

  Citat: ”børn er klogere end voksne”

 • Michael

  Pædagog: Michael Schmidt

 • Susanne

  Leder: Susanne Thy Clausen

  Jeg er 48 år og uddannet pædagog. Jeg bor sammen med min mand Jacob og sammen har vi 3 børn på 15, 17 og 19 år. Jeg sætter stor pris på udelivet både privat og i mit arbejde i Naturbørnehaven. Jeg nyder at være nysgerrig sammen med børnene og give dem plads til at undre sig, undersøge og lære nyt i hverdagens mange forskellige sammenhænge.                                           

  Citat: “Jeg vrøvler som regel …. hver dag”

 • AnneMarie

  Pædagogmedhjælper

Læs videre

 • 1
 • 2