Skip to main content

Dagligdagen

Skoledagen starter kl. 8.15 og slutter lidt forskelligt afhængig af årgang.

 • Indskolingen slutter hver dag kl. 12.55.
 • Mellemtrinet (3. – 5. kl.) dagene slutter kl. 14.00 fire dage/ugen samt 12.55 hver fredag.
 • Udskolingen (6. – 9. kl.) dagene slutter kl. 14.00, kl. 14.55 og fredag kl. 12.55.
 • Vi har hver morgen 20 min læsning for alle klasser.
 • Vi har hver dag 20 morgensamling, hvor hele skolen er samlet til sang, fortælling, fejring af fødselsdag og oplæg om emner.
 • Vi har hver dag flextimer i et bånd ved middagstid, hvor der er tid til fordybelse og fokus på individuelle emner.
 • Hver fredag har en særlig overskrift: Fagdag, familiedag, teamdag. Typisk har en klasse den samme faglærer på en fagdag, så der er tid til at komme ud af huset, lave større sammenhængende opgaver osv.

 

Faste tilbagevendende aktiviteter:

 • Vi har 5 anderledes uger i løbet af skoleåret – 2 faguger og 3 uger med fællesemne

 • Syv gange om året er der Familiedage, som er et af de meget synlige udtryk for Friskolens værdier. De er en del af skolens aldersintegrerede undervisning, som har afgørende betydning for elevernes dannelse. 
  Disse familiedage er en del af grundlaget for det positive sociale klima på skolen.
  Fra skoleårets start arbejder børnene i familier, som oftest består af 2 elever fra hver klasse fra 0. klasse til 9. klasse.
  At eleverne arbejder sammen og har det sjovt med hinanden på tværs af alderen skaber en ramme:
  • hvor eleverne lærer at respektere hinandens kunnen og begrænsninger,
  • hvor eleverne lærer at udvise gensidigt hensyn,
  • hvor de store automatisk får en rolle med særligt ansvar over for de yngste.
 • Vi har 2 vigtige skolefester hvert år, hvor alle elever, forældre og medarbejdere deltager.
  • Julemarked sidste lørdag før 1. søndag i advent
  • Solfest i juni måned