Skip to main content

Forældrebetaling


Priserne pr. måned i skoleåret 2022-2023:

kr. 1.564,00 – Skolepenge barn nr. 1
kr. 1.126,00 – Skolepenge barn nr. 2
kr.   688,00 – Skolepenge barn nr. 3 og derover
kr.    65,00 – Frugt
kr.   780,00 – SFO
kr. 2025,00 – Børnehave
 (ekskl. evt. søskendemoderation eller kommunalt fripladstilskud)

Skolepenge opkræves i 11 rater fra august til og med juni.

Børnehavebetaling opkræves dog i 12 rater fra august til og med juli.