Skip to main content

Mælk og Frugt

Alle elever får dagligt tilbud om 1 stk økologisk frugt og 1 stk. skolemælk. Ordningen er obligatorisk for alle og betales via skolepengene.