Skip to main content

Om Bakketoppen


Bakketoppen har til huset i det store rummelige lokale der ligger i tårnet. Vi har skøn udsigt og nyder vores område i fulde drag. Vi har vores egne lokaler og deler samtidig klasselokalerne med indskolingen. Vores udeområder er fyldt med muligheder for fysisk udfoldelse og rum til fordybelse.

Vi har 84 skønne unger og er 8 voksne om at dele ansvaret med at skabe de bedste betingelser for et godt fritidsliv på bakken. 

Bakketoppen er et pædagogisk rum, hvor børn og voksne accepterer hinanden og har forståelse for, at vi alle er forskellige. Bakketoppen skal være et fristed, hvor børn får lov til at være børn.
Hos os er den frie leg et vigtigt aspekt i børnenes trivsel og udvikling. Legen udvikler børnenes fantasi og kreativitet, og de lærer at sige til og fra. Ligesom der er mange andre vigtige aspekter i legen.
Vi tilbyder forskellige aktiviteter, hvor børnene kan udfordre sig selv i harmoniske og trygge rammer, hvor der er ro, tid og støtte til at fordybe sig. Rammerne gives ved at støtte dem i en selvstændig, ansvarsbevidst udvikling, som gør dem til en del af de sociale, nære og globale fællesskaber, som Aabenraa Friskole står for.

Ved at skabe en tryg overgang fra skoledelen til fritidsdelen, giver vi dem mulighed for at lege på tværs af alder og køn, hvor alle er med til at udvikle et fællesskab – med plads til forskellighed og individualitet.

Det er vigtigt for os, at der er plads til at udvikle den frie leg. Den frie leg er med til at udvikle hjernens modstandskraft, skabe kreative mennesker med nysgerrighed på livet. Fri leg betyder leg i støttende omgivelser, hvor de voksne er medskabere og guider børnene til samspil.

Hverdagen i Bakketoppen er præget af årstiderne og et aktivt udeliv.

Kl. 6.45 starter dagen stille og roligt, fyldt med omsorg og nærvær. Vi går ud fra, at børnene har spist morgenmad hjemmefra, men man er også velkommen til at spise medbragt morgenmad i Bakketoppen. Det er vigtig med en god start på dagen. I Bakketoppen går morgenstunden som regel med at lege, klippe og klistre, spille, være ude, høre musik eller bare være sammen. Så er vi klar til dagen.

Kl. 12.55 åbner Bakketoppen igen for børnene. Personalet fra Bakketoppen henter børnene i klasserne. Her benytter vi også lejligheden for at fortælle om dagens tilbud og til at se hvert enkelt barn, måske er der brug for en snak, et kram eller bare at mærke man er set.
På tavlen i Bakketoppen er der et overblik over ugens gang og aktiviteter. Så er der tid til fri leg og aktivitetstilbud.

Hverdagen i Bakketoppen er præget af årstiderne, et kreativt moment og et aktivt udeliv.

Strukturen i Bakketoppen

  • Bakketoppen åbner kl. 6.45.
  • Vi rydder op og gør klar til skole kl. 8.05 – undervisningen starter kl. 8.15
  • Bakketoppen åbner kl. 12.55 – børnene hentes i klasserne af personalet.
  • Børnene er altid ude den første halve time efter skoledagen. Derefter er der fri leg og organiserede aktiviteter fx. ture ud af huset, kreative værksteder, fælles lege ect.
  • Omkring kl. 14 er der frugt og madder for dem, der er sultne.
  • Bakketoppen lukker kl. 16.30/ kl. 15.45