Skip to main content

Om Naturbørnehaven


Børnehavens værdigrundlag fortæller om de værdier, vi vægter i vores arbejde i Den Frie Naturbørnehave.

Værdigrundlaget i Naturbørnehaven bygger på 5 ord:

Fællesskab, nysgerrighed, alsidighed, engagement og ansvarlighed.   

Følgende udsagn kendetegner Den frie Naturbørnehave:

 • At børnene oplever at være en aktiv del af et fællesskab, hvor der  stilles gensidige krav og tages gensidige hensyn.
 • At børnene oplever en barndom, som er rig på oplevelser i naturen sammen med andre børn og voksne.
 • At børnene oplever, at der er tid og ro til at lege, tegne og læse. At der i børnehaven er tid til at udforske og snakke sammen.
 • At børnene har tid til at undre og fordybe sig.
 • At der er respekt for hinandens forskelligheder.
 • At børnene oplever voksne, der er nærværende og som har tid til at være sammen med dem.
 • At børnene får forståelse for de kulturelle værdier i nærmiljøet og samspil med naturen.
 • At børnene har mulighed for at præge deres egen børnehavedag, og at der er tid og rum til egne initiativer og spontanitet.
 • At børnene modtager og giver omsorg og støtte.
 • At børnene bliver stillet over for krav og selv kan stille krav.
 • At børn og forældre møder fagligt bevidst personale.

Naturen spiller en stor rolle i Den Frie Naturbørnehave:

Vi bruger naturen i vores aktiviteter og befinder os i den dagligt. Naturen byder på altid skiftende oplevelser, idet den hele tiden ændrer sig med årets gang.

Når vi er ude i naturen og bevæger os i den, sker der ganske naturligt en motorisk træning af kroppen. Børn klatrer i træer, op ad skrænter, mudder er besværligt at gå i, og fødderne skal løftes højt for ikke at hænge fast i underskoven.

Børnene får god kontrol over kroppen og bliver motorisk dygtige. Når vi bevæger os meget, bliver vi glade, finder ro og får en bedre koncentration. Dette er positivt for indlæring.

Naturen byder på mange forskellige udfordringer. Når børn oplever, at der er udfordringer, de med tiden kan mestre, lærer de at ved at prøve, anstrenge og øve sig, kan klare de udfordringer naturen og dagligdagen byder på. De oplever, at de kan det, de gerne vil, hvilket styrker deres selvopfattelse.

Naturen er stor og rummelig. Der er plads til både vilde lege og rolige aktiviteter, side om side. Støj og voldsom leg fylder ikke meget i naturen. Vi oplever ofte, at der er børn, der løber omkring, op og ned af skrænter, mens andre børn sidder roligt på skrænterne og fordyber sig i en stille aktivitet. Der er plads til alle i naturen, uanset om det er et stille eller mere aktivt barn.

Børn leger med det, de finder i naturen. Der er ingen færdige produkter i naturen med bestemte tiltænkte legemuligheder, så børnene finder selv på deres lege. De kan fx bestemme om træstammen, der ligger på jorden, er en balancebom, en bus, en slange eller noget helt andet.

Derigennem styrkes børnenes fantasi, kreativitet og sproglige udvikling.

Vi arbejder altid på at skabe trygge rammer for børnene. Vi møder børnene med respekt, indlevelse og åbenhed. Børnene lærer, at de voksne er til at stole på, og de voksne har tillid til dem. Børnene får oplevelser af at have betydning for de voksne og hinanden.

Børnene mødes med sang, sanselighed, fortælling og fællesskab, som støtter deres udvikling, og de tilgodeses i deres behov for omsorg, nærvær og tryghed.

Børnehaven skal give børnene den grundlæggende ballast omkring eget værd og mulighederne i fællesskabet.

Derigennem får børnene en positiv selvopfattelse, hvilket styrker deres selvværd.

En naturlig del af skolen

Børnehaven har et tæt samarbejde med Friskolen, og indgår som en naturlig del af skolen, hvor der lægges op til stor glæde og ansvarlighed for hinanden, store som små.

Vi ønsker at skabe rammerne for livsmod, leg og læring i et fællesskab mellem barnet, personalet og forældrene – hvor børnenes trivsel, udvikling og dannelse er vores fælles opgave.

pdf