Skip to main content

Om os

På toppen af bakken ligger Aabenraa Friskole og Naturbørnehave omgivet af grønne arealer og smukke skove. Skolen har til huse i en stor villa, som oprindeligt var opført til privat brug, men efterfølgende ombygget til skole.

Siden Skolen startede i 1980, er der opført flere bygninger på de 7 tønder land, som skolen råder over. Der er opført en hal til idræt + faglokaler – en stor bålhytte – en bygning, som i dag huser udskolingens 4 klasser (6. – 9. kl.), et stort køkken til bl.a. undervisning, Samlingsstuen og et pedelværksted – og senest i 2015 er en ny bygning til Naturbørnehaven indviet. Alt sammen med engagerede forældres arbejdskraft som en vigtig del af etableringen.
Ydermere er der sammen med elevrådet bl.a. etableret en multibane, en basketbane og et spacenet.

Omkring skolen er der rigeligt med plads til leg, boldspil, fællesskab, forundring og vigtigst af alt – der er højt til himmels og plads til alle! Disse skønne omgivelser er grundlaget for vores tanke om børn i udvikling og trivsel. Verdens bedste trivsel- og udviklingslokale findes udenfor.

Her har omkring 210 elever, 30 børnehavebørn, ca. 35 ansatte og mange forældre deres daglige gang.

Med en naturbørnehave og en skolegang til og med 9. klasse vil børnene opleve sammenhæng i fællesskabet fra 3. årsalderen til de afslutter deres 9. klasse som teenagere.