Skip to main content

Tilsyn


Ramme for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune
Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. Tilsynsforpligtelse retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde opgaverne udføres i tilbuddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold i kommunale og selvejende dagtilbud, samt tilsyn med legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

Tilsynet skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.