Skip to main content

Elevernes undervisningsmiljø

Jf. undervisningsmiljøloven skal alle skoler mindst hvert tredje år lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/166)

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Generelt oplever vi, at eleverne trives. Der er gode kontakter mellem børnene både aldersmæssigt, men også på tværs af årgange.
Dette skabes især via vores museklasser, hvor de store børn tager ansvar for de små, og de små lever op til forventningerne fra de store. På den måde kan de spejle sig i hinanden.
Konfliktniveauet er lavt, og eleverne tøver ikke med at hjælpe hinanden med at løse konflikter eller hente hjælp, hvis de har svært ved selv at finde løsninger.
Forældrene er tætte og gode samarbejdspartnere både ift. det enkelte barns trivsel, men også ift. forståelse af fællesskabet.

Alle pædagogiske medarbejdere arbejder med at skabe eller bevare en sund kultur i klasserne, hvor tillid, konflikthåndtering og positive forventninger til hinanden er i fokus.

Der er sidst lavet en undervisningsmiljøvurdering i august 2017. Grundet ny ledelse på skolen er næste undersøgelse udskudt til foråret 2022.