Skip to main content

Værdigrundlag

Aabenraa Friskole og Naturbørnehaves værdigrundlag skal gennemsyre hele vores hverdag, så vi er i stand til at leve op til formål og missionen og føre vores vision ud i livet for alle børn.

Fællesskab

Vi skaber vores skole sammen, og fællesskabet er fundamentet i vores måde at være     tilstede med hinanden på. Sammen kan vi mere.

Nysgerrighed

Vi møder hinanden med nysgerrig undren og ved, at det er afgørende for udvikling at kunne vække og bevare nysgerrigheden. Vi udfordrer tillidsfuldt og modigt det eksisterende.

Alsidighed

Vi anerkender betydningen af at rumme alle, og vi er opmærksomme på, hvordan alle har deres helt særlige bidrag. Vi har respekt for forskelligheden.

Engagement

Vi involverer os med nærvær og glæde og forpligter os dermed overfor hinanden med det,vi hver især kommer med. Vi ved, at begejstring smitter.

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for os selv, så vi kan tage ansvar for hinanden, fællesskabet og vores omgivelser. Vi er bevidste om, at alt hænger sammen.